+420 737 474 945 info@toolscz.cz

Upínání nástrojů na ohraňovací lis

Jak je důležité upínání ohraňovacích nástrojů na lis si probereme v dnešním článku.

V minulosti výběr ohraňovacího lisu definoval zároveň výběr typologie ohraňovacích nástrojů.
Každý výrobce ohraňovacích lisů prodával nástroje, jejichž upínání bylo pouze pro jejich vlastní ohraňovací stroje. Tento systém umožňoval výrobci přimět zákazníka k nákupu nového ohraňovacího lisu výroby, aby mohl využívat nástroje, které již měl. Toto už ve většině případů neplatí.

Šíření vysoce kvalitních nástrojů za rozumnější cenu umožnilo pokračovat ve standardizaci stejných nástrojů. V počátcích to byli nástroje vyrobené francouzskou společností Promecam.

Upínání Promecam, obvykle namontované na ohraňovacích lisech vybavených mezikusy, předpovídá razníky o výšce spojení 30 mm se základnou 14 mm, hrot nástroje v polovině této základny, což dává možnost otočit razník. Standardní matrice mají základnu o šířce 60mm, ale může být i 90mm a 120mm.

Na trhu s ohraňovacími lisy se osové spoje osvědčily, zejména při ohýbání velkých tlouštěk, kdy je nutná tonáž přes 100 Tun/m (limit upínání Promecam). Tyto nástroje, obvykle namontované na horním beranu, dávají možnost dosáhnout vyšší tonáže. Na druhé straně nemohou využít bombírovací systém mezikusů Promecam. Je nezbytné znát standardní upínání namontované na vlastním ohraňovacím lise, aby bylo možné zakoupit správné razníky a matrice, které lze na lis namontovat.

 

HORNÍ UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ

Každý nástroj lze upnout do ohraňovacího lisu jiným způsobem podle připojení ohraňovacího lisu. Můžeme identifikovat dvě různé kategorie:

Nástroje upnuté přímo do horního beranu

Razníky se vkládají do drážky v beranu. Takový typ ohraňovacího nástroje se nazývá „axiální“, protože hrot razníku je podél stejné osy a prochází středem čepu. Razník je připevněn svorkami k přední straně horního beranu buď ručně, pomocí dvou šroubů na svorku, nebo automaticky pomocí pneumatického nebo hydraulického upínání
Délka svorky závisí na typu ohraňovacího lisu. Takový typ nástroje má vysokou kapacitu, a proto je vhodné ohýbat silný plech.
Nejznámějšími ohraňovacími nástroji tohoto typu jsou Wila, Trumpf, Beyeler, Gasparini, Colgar, LVD, Colly, Axial, American.

Nástroje upnuté mezikusy a adaptéry

Razníky jsou upnuty k mezikusu pomocí svorky, která je přišroubována k hornímu beranu ohraňovacího lisu. Mezikusy se dávají pryč, pouze pokus potřebujete další prostor (výšku) k realizaci konkrétních profilů.
Standardní mezikusy Amada Promecam jsou 100 mm vysoké a 150 mm dlouhé a jsou namontovány ve vzájemné vzdálenosti 70 mm pro celkové množství 5 mezikusů na 1 metr délky ohraňovacího lisu.

Pokud potřebujete namontovat nástroje s odlišným upínáním od drážky ohraňovacího lisu, můžete použít adaptéry. Mají stejnou upínací část jako ohraňovací lis a jejich spodní část umožňuje upnout nástroje jiným upnutím. Adaptéry se stále více používají u starých ohraňovacích lisů se starými typy upnutí k upevnění levnějších nástrojů, obzvláště s upínáním Amada Promecam, které lze snadno najít na trhu. V případě, že se rozhodnete namontovat adaptér, musíte zkontrolovat, zda je otevření ohraňovacého lisu dostatečně velké.

Upínání ohraňovacích nástrojů

Nejrozšířenější upínání nástrojů na ohraňovací lis AmadaPromecam

TOOLSCZ
Nástroje pro ohraňovací lisy
Vysekávací nástroje
Plechotvářecí stroje
Blog
Kontakt