+420 737 474 945 info@toolscz.cz

Pravidla správného ohraňování

Dnes bych se rád věnoval problému pravidla správného ohraňování.

Pravidlo ohybu je velmi užitečným nástrojem pro kohokoli, kdo navrhuje nebo realizuje předmět z plechu ohýbaného ohraňovacím lisem. Pravidlo ohybu ve formě tabulky je obvykle přilepeno na ohraňovacím lisu nebo v katalogu nástrojů na ohraňovací lis.
V této lekci vysvětlíme použití pravidla ohybu.

Pravidlo ohýbání nastavuje některé parametry ohýbání „ve vzduchu“:
V otevření na matrici
Rozměr nejkratší strany, kterou lze ohnout (minimální vnitřní hrana)
Nezbytná tonáž na metr
Vnitřní radius ohybu

Správné použití pravidla ohýbání může snížit počet pokusů a chyb během procesu ohýbání. Nejlepší způsob, jak to použít, je začít od horní části a dolů analyzovat všechny parametry dané pro vybranou matrici.

DŮLEŽITÉ: Předpokládejme, že ohýbáme měkkou ocel na 90 °

ohraňování plechu

ohraňování plechu

Krok 1 - Vyberte tloušťku plechu

V prvním řádku najdete rámeček zobrazující tloušťku plechu v mm

Krok 2 - Vyberte V otevření na matrici

Jakmile vyberete tloušťku plechu, zobrazí pravidlo ohybu ve druhém řádku pět čísel.
Představují pět možných rozměrů V otevření na matrici v milimetrech.

Těchto pět rozměrů V otevření zaručuje nejlepší poměr mezi vnitřním radiusem ohybu a potřebnou tonáží bez přílišného namáhání plechu. Z těchto pěti rozměrů V je nejlepší ve středu (tj. v případě, že chcete ohýbat 3 mm plech, nejlepší je matrice s V 25mm). Nyní musíte zkontrolovat, která matrice je k dispozici, a podle toho zvolit (v případě, že matrice s V25 mm není k dispozici, můžete si vybrat matrici s V20 mm). Vždy doporučujeme, aby programátoři byli informováni o dostupnosti matric ve svých výrobních odděleních a označili vybranou matrici ve výkresu produktu.

Krok 3 - Zkontrolujte minimální vnitřní hranu (B)

Jakmile si vyberete V otevření, zkontrolujte minimální vnitřní hranu. Vyjadřuje se v milimetrech a představuje nejkratší stranu, kterou lze ohnout na 90 °, protože může ležet na matrici před ohýbáním (například minimální vnitřní hrana je 16,5 mm pro V25 mm). Pokud je vnitřní hrana profilu kratší než tato, plech vklouzne do matrice a následně dojde k deformaci ohybu. Programátoři produktů musí vzít v úvahu tento parametr a měli by se vyhnout otvorům a dalším detailům v oblasti mezi osou ohybu a koncem minimální vnitřní hrany na obou stranách ohybu.
Pokud vnitřní hrana profilu není dostatečně dlouhá, musíte zvolit menší V otevření na matrici, aby se plech mohl před ohnutím pokládat na plochu matrice.

Krok 4 - Zkontrolujte vnitřní radius

Jakmile vyberete V otevření a zkontrolujete minimální vnitřní hranu, musíte zkontrolovat vnitřní radius ohybu. Vnitřní radius závisí na matrici (například matrice s V25 určuje vnitřní radius 3,2 mm), nikoli na tloušťce plechu. Z tohoto důvodu je volba velikosti V zásadní pro ovlivnění profilů z hlediska vnitřního radiusu, a tedy i vývoje plechu. Díky použití pravidla ohybu mohou návrháři produktů správně dimenzovat výkresy a vypočítat správný vývoj. Pokud například výkresy ukládají vnitřní radius R2 mm, musí obsluha zvolit matrici s V otevřením 16 mm.

Krok 5 – Potřebná tonáž

Jakmile vyberete matrici, zkontrolujte minimální vnitřní hranu a vnitřní radius, postupujte podle šipky a najděte potřebnou tonáž pro ohnutí 1 metr měkké oceli vybrané tloušťky. Například potřebujete 23 T k ohýbání 3 mm měkké oceli v matrici s V 25 mm. Pokud je váš profil dlouhý 2 m, budete potřebovat 46 T (23 T x 2). Stejná tonáž je vyžadována pro ohýbání na dno. Pokud chcete vypočítat potřebnou tonáž pro jiný typ plechu, rozdělte tonáž, kterou jste našli v pravidle ohybu, na 420 (průměrná pevnost v tahu měkké oceli je 420 N / mm²) a vynásobte ji pevností v tahu plechu, který chcete ohýbat.

Návrháři produktů musí vypočítat, zda jsou dostupné ohraňovací lisy dostatečně silné na to, aby ohnuly svůj profil, a v případě, že tomu tak není, změnit vybranou matrici. Vezměte v úvahu, že čím větší je V otevření, tím nižší je potřebná tonáž. Kromě toho musí konstruktéři produktu zkontrolovat schopnost nástroje, aby nedošlo k poškození během ohýbání.
Korekční faktory pro ohýbání nerezové oceli nebo hliníku

V případě, že ohýbáte nerezovou ocel nebo hliník, odlišný zpětný ráz určuje různé vnitřní radiusy, i když používáte stejnou matrici. Z tohoto důvodu musíte pro nalezení správného vnitřního radiusu profilu použít korekční faktory.
R x 0,8 pro hliník
R x 1,4 pro nerezovou ocel
Příklad:
V případě, že ohýbáte nerezovou ocel v matrici s V 25 mm, je vnitřní radius 4,48 mm (3,2 x 1,4)

TOOLSCZ
Nástroje pro ohraňovací lisy
Vysekávací nástroje
Plechotvářecí stroje
Blog
Kontakt