+420 737 474 945 info@toolscz.cz

Rozměry nástrojů na ohraňovací lis

 

Vlastnosti ohraňovacího lisu a profilu, který má být ohýbán, velmi ovlivňují profily nástroje. Z tohoto důvodu existují různé tvary nástrojů pro vytváření různých úloh/profilů.

 

Profil

Během ohýbání je důležité vyhodnotit celkové rozměry plechu, aby nedošlo ke kolizi a aby se lépe pracovalo s ohraňovacím lisem. Například vyhnuté razníky (husí krky) jsou vhodné k realizaci profilů ve tvaru písmene U, aby se dosáhlo těsného protiohybu. Chcete-li vybrat nejvhodnější ohraňovací nástroje, měli byste simulovat všechny fáze ohybu na milimetrovém papíře kolem nástroje, případně provést simulaci v systému ohraňovacího lisu. V katalogu nástrojů na ohraňovací lis je u každého razníku mřížka pro možnou simulaci ohybu.

Dalším důležitým aspektem je, že tvar nástroje ovlivňuje maximální možnou tonáž, proto může vyhnutý razník (husí krk) nést méně tun než přímý razník ze stejné nástrojové oceli.

 

Úhel

Standardní nástroje mají úhel od 26° do 90° a výběr úhlu závisí na profilu, který má být ohýbán. Proto je třeba zvolit a namontovat nástroje s menším úhlem, než je úhel, který má být realizován. Pokud musíte ohýbat nerezovou ocel pod úhlem 90° s odpružením 5°, měli byste vybrat nástroje s úhlem 85° nebo méně.

Volba nástroje ovlivňuje profil a v případě matric také ovlivňuje maximální možnou tonáž, kterou může matice nést (čím menší úhel, tím nižší maximální tonáž).

 

Radius na špičce razníku

Radius na špičce razníku musí být vždy menší než vnitřní radius profilu.

Doporučujeme následující poměr:

radius na razníku = vnitřní radius profilu x 2/3. V případě použití příliš malého radiusu bude na vnitřní straně profilu viditelná značka.

 

Užitečná výška

Užitečná výška ohraňovacího nástroje musí být zohledněna přesně, aby nedošlo ke kolizi během ohýbání. Užitečnou výšku razníku lze vypočítat následovně:

celková výška - výška špičky

Užitečná výška matrice se shoduje s celkovou výškou matrice. Při výběru ohraňovacího nástroje musíte zkontrolovat, zda zdvih ohraňovacího lisu umožňuje ohýbání a zda je otevření větší než součet výšky razníku + výšky matrice + tloušťky plechu.

 

TOOLSCZ
Nástroje pro ohraňovací lisy
Vysekávací nástroje
Plechotvářecí stroje
Blog
Kontakt